Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
фотогалерея
             11 липня 2019 року відбулася чергова Конференція кредитних спілок – членів НАКСУ Івано-Франківської області по обранню представника до Ради НАКСУ від КС – членів НАКСУ Івано-Франківської області.

 В Конференції взяли участь делегати від 7 спілок — членів НАКСУ, а саме: 

КС « Надія» м. Тлумач Кишинська М.С.;

КС « Самопоміч» м. Калуш Грищишин А.М.;

КС « Скарбниця» м. Городенка Дружкіна С.Я.

КС « Івано-Франківська» Маслова О.Є.;

КС « Прикарпаття» м. Коломия Гнатюк І.С.;

КС «Снятинська кредитна спілка» Лукавецька І.О.;

КС «Нафтогазкредит» м. Івано-Франківськ Сульженко Т.О.

 Також були запрошені Президент НАКСУ Козинець Петро Миколайович та народний депутат України Довбенко Михайло Володимирович.

Конференція проходила у кредитній спілці «Надія» м. Тлумач.

Порядок денний Конференції включав наступні питання: звіт про роботу члена Ради НАКСУ від КС – членів НАКСУ Івано-Франківської області, про переобрання представника в Раду НАКСУ від кредитних спілок-членів НАКСУ Івано-Франківської області, різне.

У ході виступу Сульженко Т.О., зачитала звіт про роботу члена Ради НАКСУ Івано-Франківської області. Звіт було затверджено, роботу представника Ради від КС Івано-Франківської області одноголосно визнано задовільною.

Наступним і головним питанням було обрання представника в Раду НАКСУ від кредитних спілок-членів НАКСУ Івано-Франківської області. Одноголосно було прийнято рішення обрати представником до Ради НАКСУ Дружкіну Світлану Ярославівну ( КС « Скарбниця»).

       І на завершення Гнатюк І.С. виступила з пропозицією новообраному члену Ради НАКСУ організовувати своєчасний збір інформації від кредитних спілок Івано-Франківської області – членів НАКСУ для забезпечення розгляду питань на засіданнях Ради та винесення їх на розгляд Ради НАКСУ.

      У ході засідання відбулося активне обговорення усіх хвилюючих питань щодо діяльності кредитних спілок.Дата створення - 12.04.1997 р.
Дата державної реєстрації - 11 лютого 1998 року.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: серія та номер КС № 57 від 30 березня  2004 року. 
Ліцензія Нацкомфінпослуг розпорядження № 23 від 05.01.2016 
Голова правління -
Кишинська Галина Іванівна
Головний бухгалтер – Водославська Галина Іванівна
Код ЄДРПОУ 25596169

Місцезнаходження: код території за КОАТУУ 2625610100

78000,  м. Тлумач, вул. Шевченка, 10/2.  
 Тел/факс:  (03479) 2-13-60
 Тел.: (03479) 2-41-34 

Пошта: e-mail: tlumach.ks.nadiya@gmail.com

Види діяльності за КВЕД  
 64.92 Інші види кредитування
 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування і пенсійного забезпечення)

 Достовірність фінансової звітності підтверджена Приватним підприємством „Аудиторська фірма „Західаудит”, яке включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 06.09.2012 року № 255/1, та має чинний сертифікат аудитора № 006780 від 23.12.2010 року (свідоцтво Аудиторської палати України про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3620 від 30.06.2005 року, свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0038, видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.07.2013 року № 2088, строк дії з 04.07.2013р. до 23.04.2020р.).

Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію та запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Дата реєстрації: 30.03.2004р.

Серія: А00

Номер: № 553489

 

Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи

Дата реєстрації: 30.03.2004р.

Реєстраційний номер: 14100099

Серія свідоцтва: КС

Номер свідоцтва: № 57

Ліцензія на залучення фінансових активів із зобовʼязанням щодо наступного їх повернення
 Номер і дата прийняття рішення Нацкомфінпослуг: Розпорядження № 23 від 05.01.2016 р. (актуалізована рішенням Нацкомфінпослуг: Розпорядження № 162 від 26.01.2017р.). Статус ліцензії – чинна. Строк дії - безстрокова.

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
 Номер і дата прийняття рішення Нацкомфінпослуг: Розпорядження № 609 від 16.03.2017 р. Статус ліцензії – чинна. Строк дії - безстрокова.

Інформація про перелік фінансових послуг
 
Кредитна спілка „Надіяˮ надає наступні фінансові послуги:
 1. Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
 2. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
 
 Відомості про власників істотної участі 
 
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – немає.

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п‘ять відсотків – немає.

Відомості про відокремлені підрозділи – немає

Відомості про порушення провадження у справах про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи - немає

Інформація про початок процедури ліквідації – немає

 

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:
 Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua

 
Кредитна спілка 

Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
 — рівноправності членів кредитної спілки;
 — самоврядування;
 — гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України